Kukurydza materiał siewny

Agromek

W ciągłej sprzedaży posiadamy materiał siewny kukurydzy.

Przyjmujemy zamówienia na materiał siewny kukurydzy polskich i zachodnich hodowli.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo materiał siewny kukurydzy polskich oraz zachodnich hodowli (KWS, CODISEM, RAGT, LIMAGRAIN, MONSANTO, SYNGENTA, EURALIS).

Charakterystyka polskich odmian kukurydzy HR SMOLICE i Małopolskiej Hodowli Roślin będących w naszej ofercie:

KADRYL – NOWOŚĆ
Rok rejestracji - 2012
Mieszaniec trójliniowy (TC).
FAO 270 - 280,
Najnowsza odmiana kukurydzy wyhodowana w Małopolskiej Hodowli Roślin – HBP Sp. zo.o. Charakteryzuje się szeroką zdolnością adaptacyjną, dzięki czemu stabilnie plonuje w różnych środowiskach. Odmiana o dużym plonie świeżej masy, przeznaczona głównie do uprawy na wysokostrawną kiszonkę. Stanowi również doskonały surowiec dla biogazowni. W najcieplejszych regionach kraju może być z powodzeniem uprawiana na ziarno. Zalecone rejony uprawy: 1, 2. Odmiana charakteryzuje się dobrym, wczesnym wigorem. Termin kwitnienia i osiągnięcia dojrzałości ciastowatej ziarna – nieznacznie (1-2 dni) późniejszy od wzorca.
Rośliny bardzo wysokie (295 cm) Wyleganie korzeniowe, porażenie przez głownię oraz odporność na plamistość pochew liściowych na poziomie wzorca.
Plonowanie:
- Plon ogólny suchej masy istotnie wyższy od wzorca (108% wzorca),
- Plon suchej masy kolb – na poziomie wzorca (101% wzorca).
- Wysoki plon jednostek pokarmowych.

RYWAL - (FAO 210)
Rok rejestracji 2011 – SMOLICE
Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC), ziarno typu semi-flint,
Badany w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2009/10 na ziarno plonował powyżej wzorca, przy niższej wilgotności ziarna w momencie zbioru o 3 punkty procentowe w stosunku do odmian wzorcowych, Mniejsze od wzorca porażenie kolb przez grzyby z rodzaju Fusarium o 14%, a także mniejsze porażenie głownią guzowatą zarówno kolb jak i łodyg dopełniają zalet mieszańca. Z uwagi na swoją wczesność, polecany także do uprawy na kiszonkę w warunkach opóźnionego terminu siewu, przyspieszonego terminu zbioru (siew ozimin, problemy z dzikami itd.), a także w najzimniejszych rejonach Polski północnej.
Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 10 roślin/m2 do zbioru.

LOKATA - (FAO 220)
Rok rejestracji 2011 – SMOLICE
Wczesny mieszaniec trójlin (TC), ziarno typu semi-flint,
W doświadczeniach rejestrowych na ziarno Lokata plonowała stabilnie powyżej wzorca w obu sezonach 2009/10. Potwierdziła w ten sposób wyniki doświadczeń wstępnych z 2008r., gdzie osiągnęła 1-sze miejsce w poszerzonej analizie genotypowo-środowiskowej promującej odmiany wiernie i stabilnie plonujące w zróżnicowanych środowiskach. Mniejsze od wzorca porażenie kolb przez grzyby z rodzaju Fusarium a także głownię guzowatą, Wyraźnie mniejsze uszkodzenia spowodowane żerowaniem omacnicy prosowianki może mieć związek z delikatnym omszeniem pochew liściowych tej odmiany. Odmiana przydatna również do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę, szczególnie w północno-wschodnich rejonach kraju i na słabszych stanowiskach glebowych.
Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 10 roślin/m2 do zbioru.

SMOLAN - (FAO 230)
Rok rejestracji 2011 – SMOLICE
Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC), ziarno typu semi-flint,
Badana w doświadczeniach rejestrowych zarówno na ziarno jak i na kiszonkę potwierdziła swój uniwersalny charakter użytkowania w obu sezonach 2009/10. W doświadczeniach na kiszonkę uzyskała stabilne w latach plony na poziomie odmian wzorcowych. W doświadczeniach na ziarno, w korzystniejszym klimatycznie sezonie 2009 plonowała powyżej odmian wzorcowych, uzyskując 11,58 ton suchego ziarna z hektara przy niższej o 4 punkty procentowe zawartości wody. W niekorzystnym klimatycznie sezonie 2010 plonowała na poziomie odmian wzorcowych - plon 9,05 ton suchego ziarna z hektara przy niższej o 2 punkty procentowe zawartości wody. Odmiana zbliżona genetycznie do Lokaty, niemniej wyższa od niej a tym samym dająca większe plony świeżej masy z hektara. Smolan mniej od odmian wzorcowych ulegał porażeniu przez głownię guzowatą.
Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 10 roślin/m2 do zbioru.

CEDRO (FAO 200)
Rok rejestracji 2000 – SMOLICE
Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC), wyhodowany w Smolicach
Przeznaczony przede wszystkim na ziarno w II i III rejonie uprawy kukurydzy oraz na CCM w rejonach mniej korzystnych klimatycznie / III rejon. Oficjalny wzorzec w grupie wczesnej na ziarno. W doświadczeniach COBORU na ziarno plonował na poziomie 103% wzorca przy wyższej o 1,2% zawartości suchej masy w ziarnie. Bardzo ważną cechą jest połączenie wczesności z wysokim plonowaniem. Bardzo dobra odporność na porażenie łodyg zgnilizną fuzaryjną. Duża odporność na wyleganie. Zalecany również do uprawy na kiszonkę w przypadku gdy zachodzi konieczność opóźnienia siewu a szczególnie w rejonach marginalnych uprawy kukurydzy.
Zalecana obsada: ziarno, CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 11 – 11,5 roślin/m2
Wysokość roślin: 240 cm

FIDO (FAO 210)
Rok rejestracji 1999 – SMOLICE
Wczesny, plenny mieszaniec trójliniowy (TC)
Przeznaczony przede wszystkim na ziarno w II rejonie uprawy kukurydzy oraz na CCM na terenie całego kraju. W przypadku opóźnienia siewu i w rejonach marginalnych uprawy kukurydzy zalecany także do uprawy na kiszonkę z całych roślin.
Wysokość roślin: 230 cm
Zalecana obsada: ziarno i CCM 8-8,5 roślin/m2, na kiszonkę 11-11,5 roślin/m2

SAN (FAO 220)
Złoty medal POLAGRA-FARM 2001 rok rejestracji 1999 – SMOLICE
Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany w Smolicach. Łączy zalety mieszańca ziarnowego, na CCM i kiszonkowego. Nr 1 w doswiadzenieach porejestrowych PZPK na kiszonkę w grupie wczesnej w 2000r. Oficjalny wzorzec w grupie wczesnej mieszańców na kiszonkę. W doświadczeniach COBORU na ziarno uzyskał jeden z najwyższych plonów w grupie średniowczesnej (107% wzorca) przy wyższej o 1,1% zawartości suchej masy. W doświadczeniach na kiszonkę uzyskał wysokie plony suchej masy ogółem i suchej masy kolb (odpowiednio 103% i 105% wzorca). Charakteryzuje się wysoką odpornością na fuzaryjną zgniliznę łodyg oraz na wyleganie korzeniowe. Dobry wczesny wigor, tolerancja na głownię oraz długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg uzupełniają zalety mieszańca.
Wysokość roślin: 270 cm

WIARUS (FAO 220)
Rok rejestracji 1999 – SMOLICE Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany w Smolicach,
Mieszaniec o charakterze uniwersalnym, w uprawie na ziarno w I II rejonie, na CCM i kiszonkę w całym kraju. W doświadczeniach COBORU na ziarno plonował na poziomie 104% wzorca przy wyższej o 1,5% zawartosci suchej masy w ziarnie. W doświadczeniach na kiszonkę uzyskał najwyższy w grupie mieszańców wczesnych plon suchej masy ogółem (105%), suchej masy kolb (107%) oraz jednostek pokarmowych z ha (105%). Dobra struktura kolby (wysoki udział zarna) zapewnia uzyskanie wysokiego i o dobrej jakości plonu przy uprawie na CCM. Rośliny dobrze ulistnione, zachowują zieloność do końca sezonu wegetacyjnego.
Wysokość roślin: 250 cm
Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 11 roślin/m2

RATAJ (FAO 220-230)
Rok rejestracji 2010 – SMOLICE
Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC), pod względem genetycznym zbliżony do odmiany Dumka. Polecany do uprawy na ziarno i CCM oraz na wysokoenergetyczną kiszonkę praktycznie na terenie całego kraju. Plon ziarna na poziomie, lub powyżej wzorca grupy wczesnej (średnio 106,6dt/ha w latach 2008-2009). Dobry wigor w początkowym okresie wegetacji i wolniejsze zasychanie w okresie dojrzewania ziarna („stay-green”). Mała podatność na głownię guzowatą kolb.
Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 10 roślin/m2 do zbioru.

DUMKA (FAO 230)
Rok rejestracji 2008 – SMOLICE
Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC). Odmiana o charakterze uniwersalnym, do uprawy na ziarno i CCM w I, II i południowej części III rejonu uprawy kukurydzy, oraz na wysokoenergetyczną kiszonkę praktycznie na terenie całego kraju. Łączy wysoki potencjał plonowania z wczesnością. W badaniach rejestrowych (2006/2007) na ziarno w grupie odmian średniowczesnych plonowała na poziomie 101,6 % wzorca przy wyższej o 0,9 % zawartości suchej masy w ziarnie w czasie zbioru. Bardzo dobry wczesny wigor siewek. Dobra odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe, niskie porażenie fuzariozą łodygową - w 2007r. o 5%. Dobra tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy.
Rośliny wysokie (ok. 260 cm) z wyższym od wzorca natężeniem cechy utrzymania zieloności ("stay-green"), ziarno "semident".
Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin /m2, na kiszonkę 10 roślin /m2 do zbioru.

GLEJT (FAO 230)
Rok rejestracji 2001 – SMOLICE
Wczesny mieszaniec trójliniowy zmodyfikowany (MTC), wyhodowany w Smolicach. Przeznaczony na ziarno głównie w II rejonie i płd. części III rejonu uprawy, dla I rejonu polecamy również na ziarno w sytuacjach gdy zachodzi konieczność opóźnienia siewu nawet do 15 maja, w III rejonie polecamy na kiszonkę. Stabilny w plonowaniu. Ważną zaletą jest połączenie wysokiego potencjału plonowania z wczesnością, dobrą odpornością na wyleganie i fuzariozę łodyg, Zaletą jest bardzo dobry wczesny wigor siewek nawet w warunkach chłodnej wiosny oraz przystosowanie do uprawy na glebach słabszych. Rośliny dość wysokie typu "stay green", kolby średniej wielkości bardzo dobrze zaziarnione, ziarno pośrednie typu semident.
Wysokość roślin: 260 cm.
Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 11 roślin/m2

REDUTA (FAO 230)
Rok rejestracji 2000 – SMOLICE
Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany we współpracy z niemiecką firmą Saaten Union. Mieszaniec o charakterze uniwersalnym, przeznaczony do uprawy na ziarno w I i II rejonie uprawy kukurydzy oraz na kiszonkę na terenie całego kraju. W doświadczeniach COBORU na ziarno plonował na poziomie 103% wzorca przy wyższej o 1,1% zawartości suchej masy w ziarnie. Rośliny dobrze ulistnione, zachowują zieloność do końca sezonu wegetacyjnego - typ "stay green". Przy uprawie na ziarno, szczególnie w rejonach korzystnych klimatycznie zaleca się wykonanie zbioru do końca października. W doświadczeniach na kiszonkę mieszaniec uzyskał plon suchej masy 109% średniego plonu 3 wzorców. Bardzo dobry wczesny wigor, tolerancja na głownię i mała wrażliwość na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne to dodatkowe zalety mieszańca.
Wysokość roślin: 250 cm
Zalecana obsada: na ziarno 8 roślin/m2, na kiszonkę 11 roślin/m2

BEJM (FAO 240)
Rok rejestracji 2008 – SMOLICE
Średniowczesny mieszaniec pojedynczy (SC). Odmiana o charakterze uniwersalnym, do uprawy na ziarno i CCM w I i II rejo nie uprawy kukurydzy oraz na wysokoenergetyczną kiszonkę praktycznie na terenie całego kraju. Nr 1 w badaniach rejestrowych na ziarno w grupie odmian wczesnych: - w latach 2006 - 2007 - 108,4 % wzorca - w roku 2006 - 115,6 % wzorca. Bardzo dobry wynik uzyskany w 2006r. wskazuje na dobrą tolerancję odmiany na niekorzystne warunki klimatyczne i głownię guzowatą, która wystąpiła w tym roku ze szczególnym natężeniem. Dobry wczesny wigor siewek. Niższe od wzorca (w 2007r. aż o 5 %) porażenie fuzariozą łodygową.
Rośliny dość wysokie (ok. 240 cm), długo utrzymujące zieloność ("stay-green"), ziarno "semident".
Zalecana obsada: na ziarno i CCM - 8 roślin /m2, na kiszonkę 10 roślin /m2 do zbioru.
Zalecana obsada: na ziarno 8 roślin/m2, na kiszonkę 11 roślin/m2

TUR (FAO 230 - 240)
Rok rejestracji 2007 – SMOLICE
Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC). Przeznaczony do uprawy na ziarno, szczególnie w II rejonie, a na kiszonkę z całych roślin także w III rejonie uprawy. W 2-letnich badaniach rejestrowych na ziarno (grupa odmian wczesnych) uzyskał 102 % plonu wzorca. Rośliny średniej wysokości (ok. 230 cm), długo utrzymujące zieloność ("stay-green"), ziarno "semident". Niższe od przeciętnego (w 2006 r. aż o 50%) porażenie kolb i roślin głowią guzowatą.
Zalecana obsada: na ziarno 8 roślin/m2, na kiszonkę 10-10,5 roślin/m2.

NAREW (FAO 240)
Rok rejestracji 2008 – SMOLICE
Średniowczesny mieszaniec pojedynczy (SC). Odmiana o charakterze uniwersalnym, do uprawy na ziarno i CCM w I i II rejonie uprawy kukurydzy oraz na kiszonkę w I, II i południowej części III rejonu. Wysoki potencjał plonowania realizuje się zarówno w warunkach korzystnych (rok 2007), jak i skrajnie niekorzystnych (rok 2006). W badaniach rejestrowych na ziarno w grupie odmian średniowczesnych odmiana ta plonowała w obu latach na poziomie 102,6 % wzorca, Bardzo dobry wczesny wigor siewek. Dobra odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe, niższe od wzorca porażenie fuzariozą łodygową - w 2007r. o 5%. Wysoka tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy. Rośliny dość wysokie (ok. 240 cm), ze średnim natężeniem cechy utrzymania zieloności ("stay-green"), ziarno "semident".
Zalecana obsada: na ziarno i CCM - 8 roślin /m2, na kiszonkę 10 roślin /m2 do zbioru.

LOBER (FAO 240)
Rok rejestracji 2003 – SMOLICE
Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC), wyhodowany w Smolicach. Przeznaczony do uprawy na kiszonkę z całych roślin w I i II rejonie oraz w południowej części III rejonu uprawy. W doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2000 – 2003 uzyskał średnio 101,1 % plonu wzorca w suchej masie ogółem oraz 101,3 % w plonie suchej masy kolb (udział kolb w plonie ogólnym suchej masy wynosił 52,9%) Wyniki doświadczeń wstępnych wskazują na przydatność także do uprawy na ziarno, szczególnie w II rejonie. Bardzo dobry wczesny wigor, dobra odporność na wyleganie, długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg („ typ stay-green”).
Wysokość roślin: 260 cm
Zalecana obsada: na ziarno 8 roślin/m2, na kiszonkę 10 roślin/m2

BURAN (FAO 240)
Rok rejestracji 1990 – SMOLICE
Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany w Smolicach. Przeznaczony przede wszystkim do uprawy na kiszonkę. Wysoki plon ogólny przy bardzo dużym udziale kolb - około 50%. Zachowuje zieloność łodyg w fazie dojrzałości kiszonkowej, tj. przy zawartości ok. 30% suchej masy całych roślin. Wysoki plon jednostek pokarmowych z hektara. Odporny na wyleganie łodygowe i korzeniowe.
Wysokość roślin: 210 cm
Zalecana obsada: na kiszonkę 10-11 roślin/m2

BLASK (FAO 240 - 250)
Rok rejestracji 2002 – SMOLICE
Średniowczesny mieszaniec pojedynczy (SC) wyhodowany w Smolicach. Przeznaczony na ziarno i CCM w I i II rejonie uprawy kukurydzy. W doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2000-2001 uzyskał najwyższy plon ziarna w grupie mieszańców średniowczesnych – 106% wzorca, plonując stabilnie w różnych klimatycznie latach Dobra odporność na wyleganie, niskie porażenie fuzariozą łodyg. Rośliny zielone do zbioru – typ „stay green”. Kolby grube, cylindryczne, dobrze zaziarnione, ziarno typu semi-dent. Dobra tolerancja na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne, niższe od przeciętnego porażenie omacnicą prosowianką.
Wysokość roślin: 270 cm
Zalecana obsada: na ziarno ok. 8 roślin/m2

NIMBA (FAO 260)
Rok rejestracji 1996 – SMOLICE
Mieszaniec trójliniowy (TC) o wczesności na pograniczu mieszańców średniowczesnych i średniopóźnych, wyhodowany w Smolicach wspólnie z niemiecką frmą Saaten Union. Przeznaczony do uprawy na kiszonkę w całym kraju. Charakteryzuje się wysokim plonem zarówno świeżej , jak i suchej masy. Przewyższa również odmiany wzorcowe zawartością suchej masy w roślinach.
Wysokość roślin: 250 cm
Zalecana obsada: na kiszonkę 10-12 roślin/m2

W celu poznania pełnej oferty lub pytania o konkretną odmianę prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Zapraszamy także do przyjazdu do naszego sklepu firmowego. Pełne dane teleadresowe w zakładce Kontakt.

 

ltspicePogoda w Polsce na stronę